logo-e4t-cvetno-3-small

23 / 11 / 17

Квадрат 500, София

Контекст

Международна конференция за ролята на България в дигиталната трансформация на Европа

В днешно време, цифровите технологии и интернет имат все по-засилена трансформираща роля върху икономиката, а в този контекст, иновациите са от основно значение за успешното икономическото развитие. Поради тази причина, създаването на стимулираща среда, която да позволи на цифровата икономика да развие и разшири възможностите за интернет компании и стартиращи фирми, както и за бизнеса и обществото, е определено като ключова цел както на национално, така и на европейско равнище.

Edit4tomorrow ще предостави форум за дискусия на високо равнище относно ролята на България в европейската дигитална трансформация, съответните национални и европейски политики, както и техните практически последствия за българската дигитална екосистема. Конференцията ще събере водещите стартъп лидери от България и Балканите, както и високопоставени правителствени лидери и служилите от Европейския съюз. Тя ще бъде проведена със специално участие на българския комисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел и Мат Бритин, директор на Google за бизнес и операции за Европа, Близкия изток и Африка.

Организирана в контекста на предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС през 2018, Edit4tomorrow ще предостави платформа за важен диалог относно бъдещата посока на цифровото развитие на ЕС и ролята на всички заинтересовани страни в това процес. В съответствие с приоритетите на българското председателство, EDIT4tomorrow, цели да насърчи разговора за регионалното въздействие на цифровата икономика и да разгледа възможностите за партньорство и сътрудничество на Балканите, като подчертае потенциала на регионалните стартъп екосистеми и мрежи за сътрудничество.

Конференцията е организирана като част от EDIT on the ROAD, тримесечен проект, организиран в партньорство с Google, обхващащ повече от седем ключови български града, с цел стимулиране на българската икономика чрез иновации и дигитални технологии.

Сесии

Ускоряване на българската стартъп екосистема

Конференцията ще започне с разпознаване на българските дигитални пионери, поставили основите за трансформация на икономиката, както и на тяхната ангажираност да подкрепят процеса на укрепване на националната стартъп екосистема. В заключение на проекта EDIT on the ROAD, в тази своя първа част конференцията ще послужи и като място за представяне на резултатите от обширен изследователски проект, който картографира и изследва българската стартъп екосистема. Резултатите ще подчертаят постиженията и предизвикателствата в изграждането на екосистемата, както и ползите от съответните европейски фондове и програми досега. Констатациите и заключенията ще бъдат в основата на панелна дискусия, която ще има за цел да формулира конкретни препоръки как да се отключи допълнително потенциалът за иновации на българската икономика чрез цифрови технологии, както и привеждането й в съответствие с европейските приоритети за единен цифров пазар.

Дигиталната трансформация на Единния пазар на ЕС

Естонското, българското и австрийското председателство на Съвета на ЕС са определили като общ приоритет ускоряване на процеса на завършване на конкурентен и справедлив цифров единен пазар като източник на растеж и конкурентоспособност, който ще осигури по-добър достъп до дигитални инструменти и бързото навлизане на информационни и комуникационни технологии във всички сектори на икономиката. Този панел ще насърчи диалога между лицата, вземащи решения в ЕС, относно напредъка по основните стълбове на цифровия единен пазар, а именно достъпа до цифрови стоки и услуги, създаването на благоприятна среда с подходяща правна рамка и максимално увеличаване на растежа и потенциала на европейската цифровата икономика. Специално внимание ще бъде обърнато на това, как иновациите и предприемачеството могат да допринесат за успешното прилагане на инициативите на цифровия единен пазар.

Отключване на потенциала за стартъп сътрудничество на Балканите

В съответствие с приоритетите на Българското председателство, за да се ускори завършването на цифровия единен пазар, но и да се даде осезаема европейска перспектива за Западните Балкани, третата сесия на конференцията ще обсъди потенциала за регионално сътрудничество и цифрова свързаност на Балканите. Основавайки се на предишните панели, тази част от конференцията ще постави акцент върху опита на дигиталните пионери от Западните Балкани в ускоряването на технологични промени. Основна цел ще е очертаване на възможностите за сътрудничество и споделяне на опит между стартъп общностите на Балканите както и да се проучат начините, по които България може да се превърне в ключов партньор за дигитални иновации и икономически растеж в региона.

Дигитални предизвикателства: сигурност и поверителност на данни

Последната дискусия ще се фокусира върху някои от основните предизвикателства пред развитието на цифровата икономика. Чрез ангажирането на различни заинтересовани страни и експерти в областта на сигурността и неприкосновеността на лични данни, тази дискусия ще се стреми да определи методи и решения за управление и регулиране на данните, както и как да се отговори по-добре на нуждите за сигурност и поверителност на данни от страна на бизнеса, гражданите и правителството. Панелът ще се стреми да извлече заключения и да предложи препоръки за сътрудничество за справяне с тези предизвикателства чрез иновации и технологии.

Лектори

 • Мария Габриел
  Мария Габриел Еврокомисар с ресор “Цифрова икономика и общество”
 • Мат Бритин
  Мат Бритин Директор на Google за бизнес и операции за Европа, Близкия изток и Африка
 • Саша Безуханова
  Саша Безуханова Основател и председател на борда на MOVE.BG, инициатор на EDIT
 • Лиляна Павлова
  Лиляна Павлова Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС
 • Огнян Златев
  Огнян Златев Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България
 • Ева Майдел
  Ева Майдел Член на Европейски парламент, България, ЕНП
 • Исидро Ласо
  Исидро Ласо Директор на Startup Europe, DG CONNECT, Европейска Комисия
 • Димитър Вучев
  Димитър Вучев Главен редактор, Bloomberg TV Bulgaria
 • Пол Рубиг
  Пол Рубиг Член на Европейски парламент, Австрия, ЕНП
 • Жан-Пиер Нордвик
  Жан-Пиер Нордвик Шеф на отдел, Киберсигурност и дигитална сигурност на гражданите, Joint Research Centre, Европейска комисия
 • Иво Шпигел
  Иво Шпигел Съосновател и редактор на Tech.eu
 • Лукас Илвс
  Лукас Илвс Съветник по въпросите на цифровите технологии, Постоянно представителство на Естония в ЕС
 • Иво Василев
  Иво Василев Съосновател на EDIT & СЕО тна Reloyalty
 • Христо Христов
  Христо Христов Изпълнителен директор, Netinfo
 • Ивайло Христов
  Ивайло Христов Основател, DEV.BG & StartUP Foundation
 • Крис Георгиев
  Крис Георгиев Startup Foundation & Основател на Imagga
 • Станислав Сираков
  Станислав Сираков Партьор, LAUNCHub Ventures
 • Светозар Георгиев
  Светозар Георгиев Ангел инвестор & Основател на Telerik Academy
 • Мартин Дановски
  Мартин Дановски Председател, Фонд на фондовете
 • Александра Козбунарова
  Александра Козбунарова Програмен координатор за EDIT, MOVE.BG
 • Жанет Тодорова
  Жанет Тодорова Собственик и директор, Founder Institute Bulgaria
 • Григорис Чацикостас
  Григорис Чацикостас Ръководител отдел “Бизнес развитие”, BioSense Institute (Сърбия)
 • Веле Самак
  Веле Самак Бивш министър за външните инвестиции, Република Македония
 • Велизар Шаламанов
  Велизар Шаламанов Доцент, Институт за информационни и комуникационни технологии, БАН
 • Вихър Георгиев
  Вихър Георгиев Преподавател по европеистика, Софийски университет
 • Милош Лазович
  Милош Лазович Фасилитатор за екосистеми, SECO Entrepreneurship Program, Swisscontact worldwide
 • Али Пирзада
  Али Пирзада Лидер за услугите, свързани с корпоративни злоупотреби и бизнесспорове, EY България, Република Македония, Албания и Косово
 • Филип Генов
  Филип Генов Вицепрезидент и старши мениджър „Специални проекти“ в УниКредит Булбанк
 • Владан Тодорович
  Владан Тодорович Старши професионалист в киберсигурността, Advanced Security Technologies
 • Георги Димитров
  Георги Димитров Председател, Фондация „Право и Интернет“
 • Никола Янев
  Никола Янев Президент, Start It Smart

Програма

(08:00- 09:00) Регистрация

(09:00- 09:15) Откриване

 • Лиляна Павлова – Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС
 • Огнян Златев – Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България

(09:15- 09:30) Keynote: Кой е Лъворогът?

 • Саша Безуханова – Основател и председател на борда на MOVE.BG, инициатор на EDIT

Session 1: Accelerating the Leocorn ecosystem

(09:30 – 09:50) Представяне на резултатите от EDIT on the ROAD и годишното проучване Innovationship Survey 2017

 • Иво Василев – Съосновател на EDIT & СЕО тна Reloyalty

(09:50 -10:30) Панелна дискусия

 • Ивайло Христов – Основател, DEV.BG & StartUP Foundation
 • Станислав Сираков – Партьор, LAUNCHub Ventures
 • Светозар Георгиев – Ангел инвеститор & Основател на Telerik Academy
 • Мартин Дановски – Председател, Фонд на фондовете

Модератор: Александра Козбунарова – Програмен координатор за EDIT, MOVE.BG

(10:30 – 10:50) Fireside Chat: Scaling up Europe

Водещ: Христо Христов – Изпълнителен директор, Netinfo

 • Исидро Ласо – Директор на Startup Europe, DG CONNECT, Европейска Комисия
 • Крис Георгиев – Startup Foundation & Основател на Imagga

(10:50 – 11:10) Кафе пауза

(11:10 – 11:50) Keynote Panel

 • Мария Габриел – Еврокомисар с ресор “Цифрова икономика и общество”
 • Мат Бритин – Директор на Google за бизнес и операции за Европа, Близкия изток и Африка

Модератор: Саша Безуханова – Основател и председател на борда на MOVE.BG, инициатор на EDIT

Session 2: Elevating the European Digital Market

(11:50 – 12:05) Pitch me your Policy

 • Лукас Илвс – Съветник по въпросите на цифровите технологии, Постоянно представителство на Естония в ЕС
 • Ева Майдел – Член на Европейски парламент, България, ЕНП
 • Пол Рубиг – Член на Европейски парламент, Австрия, ЕНП

(12:05 – 12:30) Дискусия, въпроси от публиката

Експертната гледна точка: Вихър Георгиев – Преподавател по европеистика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Модератор: Димитър Вучев – Главен редактор, Bloomberg TV Bulgaria

(12:30 – 13:30) Обяд

Session 3: Balkan Startup Horizons

(13:30 – 13:50) Keynote: No Startup without Network

 • Иво Шпигел – Съосновател и редактор на Tech.eu

(13:50 – 14:30) Панелна дискусия

 • Григорис Чацикостас – Ръководител отдел “Бизнес развитие”, BioSense Institute (Сърбия)
 • Веле Самак – Бивш министър за външните инвестиции, Република Македония
 • Милош Лазович – Фасилитатор за екосистеми, SECO Entrepreneurship Program, Swisscontact worldwide

Модератор: Жанет Тодорова – Собственик и директор, Founder Institute Bulgaria

(14:30 – 14:45) Кафе Пауза

Session 4: Security challenges and solutions in the digital era

(14:45 – 15:00) Хакни системата – Демонстрация в реално време

(15:00 – 15:20) Keynote: Digital safety for all

 • Жан-Пиер Нордвик – Шеф на отдел, Киберсигурност и дигитална сигурност на гражданите, Joint Research Centre, Европейска комисия

(15:20 – 16:00) Панелна дискусия

 • Владан Тодорович – Старши професионалист в киберсигурността, Advanced Security Technologies
 • Георги Димитров – Председател, Фондация „Право и Интернет“
 • Велизар Шаламанов – Доцент, Институт за информационни и комуникационни технологии, БАН
 • Филип Генов – Вицепрезидент и старши мениджър „Специални проекти“ в УниКредит Булбанк

Модератор: Али Пирзада – Лидер за услугите, свързани с корпоративни злоупотреби и бизнесспорове, EY България, Република Македония, Албания и Косово

(16:00 – 16:15) “Инициатива за панбалканско сътрудничество за дигитално развитие” – подписване на споразумение

Локация

Квадрат 500

Квадрат 500 – най-новата и най-голяма сграда на Националната галерия, е открит на 25 май 2015. В архитектурния комплекс са включени сградите на бившата Национална галерия за чуждестранно изкуство и на Техническия университет. В 28 зали на четири нива са изложени над 1700 произведения на български и чуждестранни художници от богатия фонд на галерията, който наброява над 42 000 музейни единици. В експозицията са включени творби, представящи българското изкуство от средата на ХІХ век до наши дни, европейско изкуство от ХV-ХХ век, образци от Азия, Африка и Америка.

 

Конференцията ще се проведе в панорамната зала на последния етаж в Квадрат 500. За гостите ще бъдат отворени изложбените зали на предпоследния етаж.

София, пл. „Св. Александър Невски“, ул. „19-ти февруари“ 1

Вход за конференцията: от бул. „Васил Левски“


Виж картата

Стратегически партньори

Общност

Спонсориращи партньори

ey

Подкрепящи Партньори

ekstrapak

За повече информация относно конференцията, моля пишете ни на този email адресЗа медийни партньорства, моля свържете се с Русана Куманова